Κατηγορίες
Νέα

«Βοηθήστε» τις εμπορευματικές μεταφορές. Η νέα προτροπή του Συμβουλίου της ΕΕ προς την Επιτροπή

Την κατάρτιση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα διασφαλίζει τη λειτουργία του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη σε περίπτωση επιδείνωσης της πανδημίας, αλλά και άλλων κρίσεων, ζήτησε το Συμβούλιο της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η προτροπή προς την Κομισιόν δόθηκε μέσω συμπερασμάτων που εκδόθηκαν, όπου το Συμβούλιο ζητάει μέτρα συντονισμού και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές.

Όπως τονίζεται, το σχέδιο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές:

-τη διατήρηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων εμπορευματικών μεταφορών κατά μήκος των διαδρόμων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και λοιπών βασικών, καθώς και τις σχετικές βοηθητικές υπηρεσίες που στηρίζουν τη λειτουργία του δικτύου,

-τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας όσων εργάζονται στον τομέα των μεταφορών με παράλληλη διαφύλαξη της προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους,

-την ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών και εργαλειοθηκών βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του τομέα,

-τη θέσπιση συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για τις εξαιρέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται όταν ανακύπτουν πανδημίες και άλλες σοβαρές καταστάσεις κρίσης.

Το Συμβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει κατά περίπτωση, συνολικά ή εν μέρει, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στους τομείς των επιβατικών μεταφορών και εν γένει των μεταφορών.

Η Επιτροπή καλείται να αναπτύξει ειδικό πλαίσιο για προσωρινές κρατικές ενισχύσεις που θα επιτρέπει στα κράτη – μέλη να αναλαμβάνουν ταχεία δράση για τη στήριξη του τομέα των μεταφορών, όταν ενσκήπτουν πανδημίες ή άλλες σοβαρές καταστάσεις κρίσης.

Πηγή: metaforespress

Κατηγορίες
Νέα

Η κρίση είχε «χτυπήσει» τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές πριν τον κορωνοϊό

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για βάρος και τονοχιλιόμετρα

Η κρίση είχε «χτυπήσει» τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές πριν τον κορωνοϊό. Χθες, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το έτος 2019  (ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΏΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2019).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση, τόσο του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το έτος 2019 σε σχέση με το 2018, όσο και στα τονοχιλιόμετρα.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020

Για το τρέχον έτος και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το πρώτο τρίμηνο του 2020, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανακοίνωσε, τον Σεπτέμβριο, μείωση 5,4% του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το α’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2019.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το α’ τρίμηνο του 2020 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 81.568,8 χιλιάδες τόνους έναντι 86.206,6 χιλ. τόνων κατά το α’ τρίμηνο του 2019.

Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.326.810,4 χιλ. το α’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση 10,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.090.172,2 χιλ

Η συνολική εικόνα του 2019

Για το σύνολο του 2019, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν πέρσι με φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως ανήλθε σε 259.380,8 χιλιάδες τόνους σημειώνοντας μείωση 2,7% σε σύγκριση με το 2018 και τα τονοχιλιόμετρα σε 6.207.170,2 χιλ., σημειώνοντας μείωση 4,0% σε σχέση με το 2018.

Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά δημοσίας χρήσεως ανήλθε σε 94.700,8 χιλ. τόνους σημειώνοντας μείωση 0,8% και τα τονοχιλιόμετρα σε 21.989.785,0 χιλ. σημειώνοντας μείωση 3,6% σε σχέση με το 2018 (Πίνακας 1, Γραφήματα 1α, 1β).

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων) το έτος 2019 έναντι του έτους 2018 παρατηρείται αύξηση 13,6% στην κατηγορία «Εμπορεύματα σε παλέτες» και 8,4% στην κατηγορία «Υγρά χύμα».

Μείωση παρουσιάζεται στην κατηγορία «Κινητές αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 35,0% (Πίνακας 2, Γράφημα 2).

Οι Πίνακες 3 και 4 εμφανίζουν τα περιφερειακά στοιχεία φορτώσεων και εκφορτώσεων, που πραγματοποιήθηκαν με φορτηγά εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, σε τόνους και τονοχιλιόμετρα.

Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Δυτική Μακεδονία και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία.

Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολούθως στην Αττική ενώ στις εκφορτώσεις προηγείται η Αττική και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία.

Τα γραφήματα 5 και 6 παρουσιάζουν την εξέλιξη του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα, για τα έτη 2011 – 2019, από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων εμπορευμάτων και των πραγματοποιηθέντων τονοχιλιομέτρων.

Πηγή: https://www.metaforespress.gr/

Κατηγορίες
Νέα

Το πετρέλαιο «βαρίδι» για τις ελληνικές εξαγωγές

Το πετρέλαιο «βαρίδι» για τις ελληνικές εξαγωγές -Αισθητή συρρίκνωση 27,1% του εμπορικού ελλείμματος τον Αύγουστο -Ισχυρές αντοχές για τα τρόφιμα στην πανδημία

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα συνεχίζουν να πλήττουν τις ελληνικές εξαγωγές που παρέμειναν σε αρνητικό έδαφος τον Αύγουστο του 2020. Καθοριστικό ρόλο στην παραπάνω εξέλιξη έπαιξε η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου – προϊόν που καταλαμβάνει σημαντικό μέρος των ελληνικών εξαγωγών. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η μείωση των ελληνικών εξαγωγών τον Αύγουστο περιορίστηκε στο 5%. Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 η πτώση των ελληνικών εξαγωγών διαμορφώνεται στο 11,9% ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται αύξηση 0,8%.

Σημαντική είναι η συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος (κατά 27,1%) τον Αύγουστο, η οποία είναι αποτέλεσμα της μεγάλης μείωσης των εισαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις παραμένουν στις επάλξεις, ενώ τα τρόφιμα επιδεικνύουν ισχυρές αντοχές.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Αύγουστο του 2020 σημειώνουν πτώση κατά -14,2% και διαμορφώνονται στα 2,06 δισ. ευρώ. Πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς πετρελαιοειδή στα 1,52 δισ. ευρώ, υποχωρώντας κατά -5%.

Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων

Κατηγορίες
Νέα

Νομοθεσία – Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με οδηγίες ΕΕ

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και ∆ικτύων, στο πλαίσιο της προσπάθειας του για τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας ,  προβάλλει ως κύρια προτεραιότητα του την άρτια και ποιοτική κατάρτιση των υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών.

Στο πλαίσιο αυτό ,  και κυρίως στο τομέα της πρόληψης και  αντιμετώπισης των  κινδύνων που ελλοχεύουν από την οδική  μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων , το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και ∆ικτύων,  με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θεσμοθετεί διαχρονικά αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές, που εναρμονίζονται πλήρως με τις ρυθμίσεις της συμφωνίας ADR.

Ιδιαίτερη έμφαση και μέριμνα προς την επίτευξη του σκοπού αυτού δίδεται όχι μόνο στη φύση των επικίνδυνων εμπορευμάτων και στις προϋποθέσεις μεταφοράς  τους (συσκευασία,  φόρτωση,  πλήρωση  –  εκφόρτωση )  αλλά κυρίως στο έμψυχο υλικό ,  στο προσωπικό,  που απασχολείται  με τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ,  στις ιδιοκτησίες  και τέλος,  και όχι ήσσονος σημασίας ,  στο ίδιο το περιβάλλον .

Κύριο λοιπόν ζητούμενο και βασική  επιδίωξη του Υπουργείο  μας , στο πλαίσιο της προαγωγής της  οδικής ασφάλειας, είναι η  βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς των επαγγελματιών οδηγών και κυρίως αυτών που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα.

Δείτε τη συνέχεια εδώ

Κατηγορίες
Νέα

Το υπουργείο Μεταφορών αναβαθμίζει την προσοχή του στις εμπορευματικές μεταφορές – logistics

Αναβαθμίζει την προσοχή του στις εμπορευματικές μεταφορές / logistics το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στην τοποθέτηση του, στο συνέδριο του Economist, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε στις προσπάθειες ενίσχυσης της Ελλάδας στις εμπορευματικές μεταφορές / logistics, τις πολυμορφικές (intermodal) μεταφορές και τη διασυνδεσιμότητα (interconnectivity).

Μάλιστα, εκτίμησε ότι η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο hub της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, αναπτύσσοντας τους δύο πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά σε ένα πλάνο έργων, συνολικού ύψους 13 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση, όπως τόνισε ο υπουργός, ξεμπλοκάρει εμβληματικά έργα, όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και τον ΒΟΑΚ, το Πάτρα – Πύργος και την ολοκλήρωση του νότιου τμήματος του Ε65.

Σημείωσε ότι ταυτόχρονα προχωρά και σε νέα έργα: Τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, το βόρειο τμήμα του Ε65 και τη νέα Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης (το γνωστό Flyover).

Στη συνέχεια, ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και την αναβάθμιση της Ελλάδας στο χώρο των logistics.

Επισήμανε ότι η ταχεία διασύνδεση Θεσσαλονίκης – Καβάλας – Αλεξανδρούπολης και Αλεξανδρούπολης – Μαύρης Θάλασσας μπορεί να αναβαθμίσει στρατηγικά όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε τη σημασία της διασύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία οδό, ενός έργου ύψους 70 εκ. ευρώ, το οποίο θα αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες συνδυασμένων μεταφορών, αλλά και τη συνολική ανταγωνιστικότητα του λιμένα της συμπρωτεύουσας.

Παράλληλα, με στόχο πάντα την ανάπτυξη και βέλτιστη αξιοποίηση του λιμένα της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το έργο της επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα, προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ, που θα αναδείξει το λιμάνι σε νέο μεταφορικό κόμβο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Βαλκανική.

Ο κ. Καραμανλής, τέλος, επεσήμανε την σημασία αξιοποίησης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων μέσα από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών που περιλαμβάνει έργα για την ασφάλεια του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης και των εναέριων λειτουργιών, καθώς και την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης.

Τέλος, ο υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε πως «τα έργα της επόμενης 15ετιας έχουν να κάνουν πρωτίστως με την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, την ηλεκτροκίνηση και τον χώρο των logistics».

Σχολιάζοντας τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού, στελέχη του ευρύτερου κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών υποστήριζαν ότι για την – ουσιαστική – ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα χρειάζονται τα ακόλουθα:

-Βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου / ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων,

-Επαρκείς συνδέσεις του ΟΣΕ με ΒΙΠΕ και τα μεγάλα λιμάνια,

-Δημιουργία του Θριασίου Ε/Κ,

-Προσέλκυση εταιρειών για δημιουργία εγκαταστάσεων / λειτουργιών μεταποίησης, συναρμολόγησης, κ.α.

-Δημιουργία / συμπράξεις μεγάλων ελληνικών μεταφορικών εταιρειών / logistics,

-Ενιαία εξωστρέφεια του κλάδου στο εξωτερικό.

Πηγή: https://www.metaforespress.gr/