Κατηγορίες
Νέα

«Βοηθήστε» τις εμπορευματικές μεταφορές. Η νέα προτροπή του Συμβουλίου της ΕΕ προς την Επιτροπή

Την κατάρτιση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα διασφαλίζει τη λειτουργία του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη σε περίπτωση επιδείνωσης της πανδημίας, αλλά και άλλων κρίσεων, ζήτησε το Συμβούλιο της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η προτροπή προς την Κομισιόν δόθηκε μέσω συμπερασμάτων που εκδόθηκαν, όπου το Συμβούλιο ζητάει μέτρα συντονισμού και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές.

Όπως τονίζεται, το σχέδιο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές:

-τη διατήρηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων εμπορευματικών μεταφορών κατά μήκος των διαδρόμων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και λοιπών βασικών, καθώς και τις σχετικές βοηθητικές υπηρεσίες που στηρίζουν τη λειτουργία του δικτύου,

-τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας όσων εργάζονται στον τομέα των μεταφορών με παράλληλη διαφύλαξη της προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους,

-την ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών και εργαλειοθηκών βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του τομέα,

-τη θέσπιση συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για τις εξαιρέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται όταν ανακύπτουν πανδημίες και άλλες σοβαρές καταστάσεις κρίσης.

Το Συμβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει κατά περίπτωση, συνολικά ή εν μέρει, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στους τομείς των επιβατικών μεταφορών και εν γένει των μεταφορών.

Η Επιτροπή καλείται να αναπτύξει ειδικό πλαίσιο για προσωρινές κρατικές ενισχύσεις που θα επιτρέπει στα κράτη – μέλη να αναλαμβάνουν ταχεία δράση για τη στήριξη του τομέα των μεταφορών, όταν ενσκήπτουν πανδημίες ή άλλες σοβαρές καταστάσεις κρίσης.

Πηγή: metaforespress